Lottery

Sell Myself To You

午夜一点三十三分

你不会再来这里

但这里有我对你的种种情愫

女子围绕的你,我静静一边观望

                        独特的气息,像我至今念念不忘的衬衫

                                              每根手指,死也不放

                                              但也不靠近,以免伤亡

在这偶尔逃离一下伪善的自己

你却在哪里

   
© Lottery | Powered by LOFTER
评论
热度(1)